Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/42/2020
Tytuł Dostawa energii elektrycznej do siedziby NFOŚiGW
Data publikacji 2020-12-29
Termin składania ofert 2021-01-13 11:00
Termin otwarcia ofert 2021-01-13 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-12-29
Ogłoszenie o zamówieniu - (835,92 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2021-01-07
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - (603,68 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-12-29

Zał. nr 1-4 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-12-29

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-12-29

Załącznik nr 1 do IPU (Część II SIWZ)
2020-12-29

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2020-12-29

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2021-01-07
Pytania i odpowiedzi do Wykonawców z dn. 07.01.21 r - (787,46 KB)
Zmiana SIWZ
2021-01-07
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (787,12 KB)
Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp. Proszę skopiować link: https://bit.ly/35B0422
2021-01-13

Informacje z otwarcia ofert. Proszę skopiować link: https://bit.ly/35BMzih
2021-01-13

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-01-27
Proszę skopiować link: https://bit.ly/3t2zl8D - (186,5 KB)