Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/27/2020
Tytuł Budowa i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego Projekt Doradztwa Energetycznego wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu
Data publikacji 2020-12-29
Termin składania ofert 2021-02-15 11:00
Termin otwarcia ofert 2021-02-15 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-12-29
Ogłoszenie o zamówieniu - (328,83 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2021-02-04

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2021-02-09

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-12-29

Załączniki nr 1, 3-8 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-12-29

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-12-29

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-12-29

Załącznik nr 2 do IPU (Część II SIWZ)
2020-12-29

Załącznik nr 3 do IPU (Część II SIWZ)
2020-12-29

Załącznik nr 4 do IPU (Część II SIWZ)
2020-12-29

Załącznik nr 5 do IPU (Część II SIWZ)
2020-12-29

Załącznik nr 6 do IPU (Część II SIWZ)
2020-12-29

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2020-12-29

Załączniki nr 1-12 do OPZ (Część III SIWZ)
2020-12-29

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi do Wykonawców z dn. 28.01.21 r
2021-01-28

Pytania i odpowiedzi do Wykonawców z dn. 04.02.21 r.
2021-02-04

Zmiana SIWZ
2021-02-04
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (586,08 KB)
Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2021-02-11

Informacje z otwarcia ofert z dn. 15.02.2021 r.
2021-02-15

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-03-24
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (599,02 KB)