Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/38/2020
Tytuł Wykonanie audytu - analizy i oceny stanu technicznego nieruchomości zabudowanej budynkami biurowymi, rozumianych jako techniczny i środowiskowy due diligence
Data publikacji 2020-12-17
Termin składania ofert 2020-12-31 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-12-31 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-12-17
Ogłoszenie o zamówieniu - (776,24 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-12-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - (458,92 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-12-17

Załączniki 1-4 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-12-17

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-12-17

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2020-12-17

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-12-23
Pytania i odpowiedzi do SIWZ - (622,09 KB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2020-12-23

Zal do zmiany SIWZ z dnia 23.12.2020 - Aktualny wzór Formularza ofertowego - do wykorzystania
2020-12-23

Zmiana terminu składania ofert
2020-12-23
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (902,09 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-12-29
Pytania i odpowiedzi do SIWZ - (571 KB)
Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2020-12-29

Informacje z otwarcia ofert
2020-12-31

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-01-08
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (102,49 KB)