Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/31/2020
Tytuł Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do programu Środowisko, energia i zmiany klimatu w ramach MF EOG na lata 2014–2021 – część III: Gospodarka w obiegu zamkniętym
Data publikacji 2020-11-30
Termin składania ofert 2021-01-12 11:00
Termin otwarcia ofert 2021-01-12 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-11-30
Ogłoszenie o zamówieniu - (756,97 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-11-30

Załączniki nr 1, 3-8 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-11-30

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-11-30

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-11-30

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) z załącznikami
2020-11-30

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-11-30

Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2021-01-11

Informacje z otwarcia ofert. Proszę skopiować link: https://bit.ly/35BJe34
2021-01-13

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-04-16
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (882,69 KB)