Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/29/2010
Tytuł Badanie poziomu satysfakcji z usług Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej beneficjentów i wnioskodawców w roku 2010
Data publikacji 2010-11-09
Termin składania ofert 2010-11-29 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-11-29 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2010-11-09
Ogłoszenie o zamówieniu. - (697,5 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2010-11-19
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (663,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami

Część II SIWZ - Wzór umowy

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
Pytania i odpowiedzi (1) - 19.11.2010 - (2,51 MB)
Zmiana SIWZ Informacja o zmianach SIWZ i zmiana terminu składania ofert - 19.11.2010

Wzór Formularza Ofertowego uwzględniający zmiany z dnia 19.11.2010

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-12-21
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (308,63 KB)