Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/32/2020
Tytuł Dostawa komputerowych zestawów mobilnych
Data publikacji 2020-11-11
Termin składania ofert 2020-11-27 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-11-27 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-11-11
Ogłoszenie o zamówieniu - (725,34 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2020-11-20

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu
2020-11-25

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-11-11

Załączniki nr 1, 3-7 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-11-11

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-11-11

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-11-11

Część II SIWZ - Zal. nr 3-6 do IPU
2020-11-11

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Sprzęt
2020-11-11

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - Oprogramowanie
2020-11-11

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-11-11

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2020-11-16

Pytania i odpowiedzi
2020-11-20

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i ZMIANA terminu składania ofert
2020-11-20

Zal. do zmian SIWZ z dnia 20.11.2020r - Aktualny Zał. nr 1 do Formularza oferty w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-11-20

Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2020-11-25

Informacje z otwarcia ofert z dn. 27.11.2020 r.
2020-11-27