Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/30/2020
Tytuł Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia - Sieci i Kogeneracja
Data publikacji 2020-11-11
Termin składania ofert 2020-12-14 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-12-14 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-11-11
Ogłoszenie o zamówieniu - (758,31 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-11-11

Załączniki nr 1, 3-8 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-11-11

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-11-11

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-11-11

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2020-11-11

Zał nr 1 do Części III SIWZ - Harmonogram
2020-11-11

Zał nr 2 do Części III SIWZ
2020-11-11

Zał nr 3 do Części III SIWZ
2020-11-11

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-11-11

Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2020-12-10

Informacje z otwarcia ofert
2020-12-14

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-04-01
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (64,12 KB)