Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/29/2020
Tytuł Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów
Data publikacji 2020-11-03
Termin składania ofert 2020-11-17 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-11-17 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-11-03
Ogłoszenie o zamówieniu - (722,26 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2020-11-10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dn. 13.11.2020 r.
2020-11-13

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-11-03

Część II-1 SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) dla Części 1 zamówienia
2020-11-03

Część II-2 SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) dla Części 2 zamówienia
2020-11-03

Część III-1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla 1 Części zamówienia
2020-11-03

Część III-2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla 2 Części zamówienia
2020-11-03

Załączniki nr 1-4 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-11-03

Klucz publiczny do szyfrowania - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-11-03

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-11-10
Pytania i odpowiedzi do Wykonawców z dn.10.11.2020 r - (229,72 KB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2020-11-10

AKTUALNY Załączniki nr 1.2 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-11-10

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-11-13
Pytania i odpowiedzi do Wykonawców z dn.13.11.2020 r - (447,76 KB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2020-11-13

AKTUALNY Załączniki nr 1.1 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-11-13

Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2020-11-16

Informacje z otwarcia ofert - Dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
2020-11-17