Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/26/2020
Tytuł Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku biurowym przy ul. Konstruktorskiej 1 oraz instalacji awaryjnych wyłączników przeciwpożarowych w budynkach biurowych przy ul. Konstruktorskiej 1, 1a, 3a
Data publikacji 2020-10-28
Termin składania ofert 2020-11-13 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-11-13 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-10-28
Ogłoszenie o zamówieniu - (834,49 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-10-28

Załączniki nr 1-5 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-10-28

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-10-28

Część IIIa SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
2020-10-28

Część IIIb SIWZ - OPZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Budynek 1
2020-10-28

Część IIIc SIWZ - OPZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – Budynek 1, 1A i 3A
2020-10-28

Część IIId SIWZ - OPZ - Projekt budowlano-wykonawczy – Opis techniczny
2020-10-28

Część IIIe SIWZ - OPZ - Projekt budowlano-wykonawczy - Budynek 1, 1A i 3A
2020-10-28

Klucz publiczny do szyfrowania - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-10-28

Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2020-11-12

Informacje z otwarcia ofert z dn. 13.11.2020
2020-11-13