Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/28/2020
Tytuł Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia - Termomodernizacja szkół
Data publikacji 2020-10-15
Termin składania ofert 2020-10-23 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-10-23 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-10-15
Ogłoszenie o zamówieniu - (853,64 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-10-15

Załączniki nr 1-6 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-10-15

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-10-15

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2020-10-15

Załącznik nr 1 do Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2020-10-15

Załącznik nr 2 do Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2020-10-15

Załącznik nr 3 do Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2020-10-15

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-10-15

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-10-20
Pytanie i odpowiedź - (758,4 KB)
Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2020-10-21

Informacje z otwarcia ofert
2020-10-23