Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/21/2020
Tytuł Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu kontroli zamówień publicznych udzielonych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Data publikacji 2020-10-12
Termin składania ofert 2020-11-13 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-11-13 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-10-12
Ogłoszenie o zamówieniu - (757,08 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-10-12

Załączniki nr 1, 3-8 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-10-12

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-10-12

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) dla każdej Części zamówienia
2020-10-12

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla każdej Części zamówienia
2020-10-12

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-10-12

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-10-19
Pytania i odpowiedzi - (787,59 KB)