Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/21/2020
Tytuł Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu kontroli zamówień publicznych udzielonych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Data publikacji 2020-10-12
Termin składania ofert 2020-12-03 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-12-03 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-10-12
Ogłoszenie o zamówieniu - (757,08 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2020-10-27

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2020-10-30

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2
2020-11-10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 2
2020-11-13

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 3
2020-11-23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 3
2020-11-27

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-10-12

Załączniki nr 1, 3-8 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-10-12

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-10-12

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) dla każdej Części zamówienia
2020-10-12

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla każdej Części zamówienia
2020-10-12

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-10-12

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2020-10-19

Pytanie i odpowiedź
2020-10-26

Zmiana SIWZ
2020-10-27
Informacja o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (731,89 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2020-10-27
Informacja o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (731,89 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2020-11-10

Załącznik do pyt i odp z dnia 10.11.2020 - listy sprawdzajace
2020-11-10

Zmiana SIWZ
2020-11-10
Zmiana SIWZ i ZMIANA terminu składania ofert - (777,17 KB)
Zmiana terminu składania ofert Zmiana SIWZ i ZMIANA terminu składania ofert
2020-11-10

ZMIANA terminu składania ofert
2020-11-23

Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2020-12-01

Informacje z otwarcia ofert - Dotyczy Części 1-4 zamówienia
2020-12-03

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia
2021-03-09

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2021-03-09

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 3 zamówienia
2021-03-09

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 4 zamówienia
2021-03-09