Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/20/2020
Tytuł Dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych
Data publikacji 2020-10-12
Termin składania ofert 2020-11-16 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-11-16 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-10-12
Ogłoszenie o zamówieniu - (348,31 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-10-12

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-10-12

Załączniki nr 1.1-1.4, 3-6 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-10-12

Część II-1 SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) dla Części 1 zamówienia
2020-10-12

Część II-2 SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) dla Części 2 i 3 zamówienia
2020-10-12

Część II-3 SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) dla Części 4 zamówienia
2020-10-12

Część III-1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla 1 Części zamówienia
2020-10-12

Część III-2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla 2 Części zamówienia
2020-10-12

Część III-3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla 3 Części zamówienia
2020-10-12

Część III-4 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla 4 Części zamówienia
2020-10-12

Załącznik nr 1 do Części III SIWZ - logotypy
2020-10-12

Załącznik nr 7-1 do IDW - Treści i grafiki dla projektu w cz. 2 zamówienia
2020-10-12

Załącznik nr 7-2 do IDW - Treści i grafiki dla projektu w cz. 3 zamówienia
2020-10-12

Część III-1a SIWZ - Załącznik do OPZ dla 1 Części zamówienia
2020-10-12

Część III-4a SIWZ - Załącznik do OPZ dla 4 Części zamówienia
2020-10-12

Klucz publiczny do szyfrowania - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-10-12

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź z dn. 13.10.20 r.
2020-10-13

Pytania i odpowiedzi z dn. 20.10.20 r.
2020-10-20

Zmiana SIWZ
2020-10-20
Zmiana SIWZ z dn. 20.10.20 r. - (583,25 KB)