Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/25/2020
Tytuł Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część II: Energia
Data publikacji 2020-10-06
Termin składania ofert 2020-11-09 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-11-09 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-10-06
Ogłoszenie o zamówieniu - (748,29 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-10-21
Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - (634,13 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-10-06

Załączniki nr 1, 3-8 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-10-06

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-10-06

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-10-06

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2020-10-06

Zał nr 1 do Części III SIWZ - Harmonogram
2020-10-06

Zał nr 2 do Części III SIWZ
2020-10-06

Zał nr 3 do Części III SIWZ
2020-10-06

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-10-06

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-10-21
Pytanie i odpowiedź - (779,74 KB)
Zmiana SIWZ
2020-10-21
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (800,98 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2020-10-21
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (800,98 KB)