Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/22/2020
Tytuł Audyt finansowy sprawozdań finansowych NFOŚiGW za lata 2020-2022
Data publikacji 2020-09-30
Termin składania ofert 2020-10-12 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-10-12 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-09-30
Ogłoszenie o zamówieniu - (597,32 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
2020-09-30

Załaczniki do Części I SIWZ - w wersji edytowalnej do wykorzystania
2020-09-30

Część II SIWZ Istotne postanowienia umowy
2020-09-30

Klucz publiczny do szyfrowania - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-09-30

Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2020-10-09

Informacje z otwarcia ofert
2020-10-12