Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/24/2020
Tytuł Dostawa kalendarzy na 2021 r. na potrzeby Biura i Zarządu NFOŚiGW i działania informacyjne Projektu Doradztwa Energetycznego
Data publikacji 2020-09-18
Termin składania ofert 2020-10-20 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-10-20 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-09-18
Ogłoszenie o zamówieniu - (544,95 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-09-18

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-09-18

Załączniki nr 1.1-1.5, 3-6 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-09-18

Część II-1 SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) dla Części 1 i 2 zamówienia
2020-09-18

Część II-2 SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) dla Części 3, 4 i 5 zamówienia
2020-09-18

Część III-1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla 1 Części zamówienia
2020-09-18

Część III-2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla 2 Części zamówienia
2020-09-18

Część III-3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla 3 Części zamówienia
2020-09-18

Część III-4 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla 4 Części zamówienia
2020-09-18

Część III-5 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla 5 Części zamówienia
2020-09-18

Załącznik do Części III SIWZ - (Zał. nr 1 do OPZ)
2020-09-18

Klucz publiczny do szyfrowania - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-09-18

Inne informacje otwarcie ofert on line - dodatkowy dostęp
2020-10-15

Informacje z otwarcia ofert - Dotyczy Części 1-5 zamówienia
2020-10-20