Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/35/2010
Tytuł Zakup urządzeń drukujących do poligrafii.
Data publikacji 2010-11-02
Termin składania ofert 2010-11-10 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-11-10 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2010-11-02
Ogłoszenie o zamówieniu - (683 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami

Część II SIWZ Istotne postanowienia umowy

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-11-16
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (236,11 KB)