Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/46/2009
Tytuł Przeprowadzenie szkoleń pracowników NFOŚiGW w zakresie nauki języków obcych - kursów z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego.
Data publikacji 2009-11-06
Termin składania ofert 2009-11-24 11:00
Termin otwarcia ofert 2009-11-24 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2009-11-06
Ogłoszenie o zamówieniu - (49,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część II SIWZ Istotne postanowienia umowy

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi (1)
2009-11-17

Pytania i odpowiedzi (2)
2009-11-20

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2009-12-15
Informacje o wyborze oferty nakorzystniejszej - (183,13 KB)