Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/23/2020
Tytuł Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część I: Środowisko
Data publikacji 2020-09-02
Termin składania ofert 2020-09-10 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-09-10 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-09-02
Ogłoszenie o zamówieniu - (985,25 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-09-02

Załączniki nr 1-6 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-09-02

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-09-02

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2020-09-02

Zał nr 1 do Części III SIWZ - Harmonogram
2020-09-02

Zał nr 2 do Części III SIWZ
2020-09-02

Zał nr 3 do Części III SIWZ
2020-09-02

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-09-02

Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2020-09-08

Informacje z otwarcia ofert
2020-09-10