Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/18/2020
Tytuł Świadczenie usług zdrowotnych
Data publikacji 2020-08-26
Termin składania ofert 2020-09-11 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-09-11 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-08-26
Ogłoszenie o zamówieniu - (505,57 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-08-26

Załączniki do IDW nr 1-6 - wersja edytowalna do wykorzystania
2020-08-26

Część II SIWZ - Ogólne warunki umowy
2020-08-26

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2020-08-26

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-08-26

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź
2020-08-28

Część II SIWZ (OWU) w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-08-28

Część III SIWZ (OPZ) w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-08-28

Pytania i odpowiedzi
2020-09-08

Zmiana SIWZ Informacje o zmianach w SIWZ
2020-09-08

Informacje o zmianach w SIWZ
2020-09-09

Inne informacje
2020-09-09
Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp - (224,14 KB)