Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/14/2020
Tytuł Produkcja i dostawa 4 filmów szkoleniowych na potrzeby NFOŚiGW
Data publikacji 2020-08-05
Termin składania ofert 2020-09-08 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-09-08 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-08-05
Ogłoszenie o zamówieniu - (732,56 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-08-05

Załączniki nr 1, 3-7 do IDW w wersji edytowalnej do wykorzystania
2020-08-05

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-08-05

Część II-1 SIWZ - Wzór umowy dla Części 1 zamówienia
2020-08-05

Część II-2 SIWZ - Wzór umowy dla Części 2 zamówienia
2020-08-05

Część III-1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia
2020-08-05

Część III SIWZ-2 - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia
2020-08-05

Klucz publiczny do szyfrowania - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-08-05

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2020-08-07

Pytania i odpowiedzi (2)
2020-08-12

Pytania i odpowiedzi (3)
2020-08-17

Pytania i odpowiedzi (4)
2020-08-21

Pytania i odpowiedzi (5)
2020-08-27

Inne informacje
2020-09-04
otwarcie ofert on line - dodatkowy dostęp - (225,51 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-09-04
Pytania i odpowiedzi (6) - (855,69 KB)
Inne informacje
2020-09-08
Informacje z otwarcia ofert - (118,77 KB)