Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/19/2020
Tytuł Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do programu Środowisko, energia i zmiany klimatu w ramach MF EOG na lata 2014–2021 – Część 2: Energia
Data publikacji 2020-07-31
Termin składania ofert 2020-09-01 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-09-01 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-07-31
Ogłoszenie o zamówieniu - (767,84 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-07-31

Załączniki nr 1, 3-8 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-07-31

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-07-31

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-07-31

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2020-07-31

Zał nr 1 do Części III SIWZ - Harmonogram
2020-07-31

Zał nr 2 do Części III SIWZ
2020-07-31

Zał nr 3 do Części III SIWZ
2020-07-31

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-07-31

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-08-18
Pytanie i odpowiedź - (778,42 KB)
Zmiana SIWZ
2020-08-18
Zmiana SIWZ - (746,77 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-08-26
Pytanie i odpowiedź - (643,96 KB)
Inne informacje
2020-08-28
Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp - (222,88 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-08-31
Pytania i odpowiedzi - (648,38 KB)
Inne informacje
2020-09-01
Informacje z otwarcia ofert - (845,17 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 3 zamówienia
2020-09-10

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 4 zamówienia
2020-09-10

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 2 zamówienia
2020-10-06