Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/16/2020
Tytuł Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część I: Środowisko
Data publikacji 2020-07-24
Termin składania ofert 2020-08-25 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-08-25 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-07-24
Ogłoszenie o zamówieniu - (759,54 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-07-24

Załączniki nr 1, 3-8 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-07-24

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-07-24

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-07-24

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2020-07-24

Zał nr 1 do Części III SIWZ - Harmonogram
2020-07-24

Zał nr 2 do Części III SIWZ
2020-07-24

Zał nr 3 do Części III SIWZ
2020-07-24

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-07-24

Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2020-08-20

Informacje z otwarcia ofert
2020-08-25

Informacja o unieważnieniu postępowania
2020-08-27
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1 – Środowisko naturalne i ekosystemy - (207,38 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-10-01
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia - (33,54 KB)