Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/17/2020
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi - art. 138o ustawy Pzp na usługę polegającą na umożliwieniu dostępu pracownikom Biura NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
Data publikacji 2020-07-17
Termin składania ofert 2020-07-27 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-07-27 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-07-17
Ogłoszenie o zamówieniu - (733,31 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-07-17

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-07-17

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-07-17

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-07-17

Inne informacje
2020-07-23
Otwarcie ofert online – dodatkowy dostęp - (398,87 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-07-23
Pytania i odpowiedzi - (555,18 KB)