Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/11/2020
Tytuł Świadczenie usług wsparcia i rozwoju do systemu informatycznego e-OPŁATYgeolog
Data publikacji 2020-06-18
Termin składania ofert 2020-07-06 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-07-06 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-06-18
Ogłoszenie o zamówieniu - (829,81 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
2020-06-18

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU - bez załączników)
2020-06-18

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (Załączniki nr 1-12 do IPU)
2020-06-18

Załączniki nr 1-6 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-06-18

Inne informacje Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-06-18

Otwarcie ofert online – dodatkowy dostęp
2020-07-03

Informacje z otwarcia ofert z dn. 06.07.2020
2020-07-06

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-08-07
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (769,66 KB)