Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/13/2020
Tytuł Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data publikacji 2020-06-03
Termin składania ofert 2020-06-17 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-06-17 11:30
Dokumenty do pobrania
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-06-10
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (618,01 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (829,17 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Dział I - Instrukcja dla Wykonawców - dla Częsci 1 i Części 2 zamówienia (IDW)
2020-06-03

Załącznik 1.1 do IDW - Formularz ofertowy - Część 1 zamówienia wersja edytowalna do wykorzystania
2020-06-03

Załącznik 2 a - szczegółowa kalkulacja ceny - Część 1 zamówienia
2020-06-03

Załącznik 1.2 do IDW - Formularz ofertowy - Część 2 zamówienia wersja edytowalna do wykorzystania
2020-06-03

Załącznik 2 b - szczegółowa kalkulacja ceny - Część 2 zamówienia
2020-06-03

Załączniki nr 3, 4, 5 do IDW w wersji edytowalnej do wykorzystania
2020-06-03

Dział II SIWZ OPZ- Część 1 zamówienia
2020-06-03

Dział II SIWZ OPZ- Część 2 zamówienia
2020-06-03

Dział III SIWZ IPU - Część 1 zamówienia
2020-06-03

Dział III SIWZ IPU - Część 2 zamówienia
2020-06-03

Dział IV dane do ryzyka - Część 1 zamówienia
2020-06-03

Dział IV dane do ryzyka - Część 2 zamówienia
2020-06-03

Szkodowość - Część 1 zamówienia
2020-06-03

Szkodowość - Część 1 zamówienia
2020-06-03

Szkodowość - Część 2 zamówienia
2020-06-03

Szkodowość - Część 2 zamówienia
2020-06-03

Załącznik nr 6a do SIWZ - Część 1 zamówienia
2020-06-03

Załącznik nr 6b do SIWZ - Część 2 zamówienia
2020-06-03

Inne informacje
2020-06-03
Klucz publiczny doszyfrowania ofert - nie otwierać w formatach Word, PDF lub Powerpoint - (700 B)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-06-10
Pytania i odpowiedzi - (1,08 MB)
Zmiana SIWZ
2020-06-10
Zmiana SIWZ - (951,18 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2020-06-10
Zmiana terminu składania ofert - (951,18 KB)
Inne informacje Otwarcie ofert online – dodatkowy dostęp
2020-06-15

Informacje z otwarcia ofert
2020-06-17

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia
2020-06-24

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia