Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/12/2020
Tytuł Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data publikacji 2020-05-20
Termin składania ofert 2020-05-28 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-05-28 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-05-20
Ogłoszenie o zamówieniu - (826,28 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Dział I - Instrukcja dla Wykonawców - dla Części 1 i Części 2 zamówienia (IDW)
2020-05-20

Załącznik 1.1 do IDW Formularz ofertowy - Część 1 zamówienia wersja edytowalna do wykorzystania
2020-05-20

Załącznik 2 a - szczegółowa kalkulacja ceny Część 1 zamówienia
2020-05-20

Załącznik 1.2 do IDW Formularz ofertowy - Część 2 zamówienia wersja edytowalna do wykorzystania
2020-05-20

Załącznik 2 b - szczegółowa kalkulacja ceny Część 2 zamówienia
2020-05-20

Załączniki nr 3, 4, 5 do IDW w wersji edytowalnej do wykorzystania
2020-05-20

Dział II SIWZ - OPZ - Część 1 zamówienia
2020-05-20

Dział II SIWZ - OPZ - Część 2 zamówienia
2020-05-20

Dział III SIWZ - IPU- Część 1 zamówienia
2020-05-20

Dział III SIWZ - IPU - Część 2 zamówienia
2020-05-20

Dział IV - dane do oceny ryzyka - Część 1 zamówienia
2020-05-20

Dział IV - dane do oceny ryzyka - Część 2 zamówienia
2020-05-20

Szkodowość - Część 1 zamówienia
2020-05-20

Szkodowość - Część 1 zamówienia
2020-05-20

Szkodowość - Część 2 zamówienia
2020-05-20

Szkodowość - Część 2 zamówienia
2020-05-20

Załącznik nr 6a do SIWZ - Część 1 zamówienia
2020-05-20

Załącznik nr 6b do SIWZ - Część 2 zamówienia
2020-05-20

Inne informacje
2020-05-20
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach Word, PDF lub Powerpoint - (700 B)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ
2020-05-22

Szkodowość - Część 1 zamówienia
2020-05-22

Szkodowość - Część 2 zamówienia
2020-05-22