Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/08/2020
Tytuł Obsługa medialna, promocyjna i informacyjna NFOŚiGW
Data publikacji 2020-04-28
Termin składania ofert 2020-06-02 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-06-02 11:30
Dokumenty do pobrania
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-05-21
Informacja o zmianie ogłoszenia - (622,56 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-04-28
Ogłoszenie o zamówieniu - (732,08 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-04-28

Załączniki do IDW nr 1, 3-9 - wersja edytowalna do wykorzystania
2020-04-28

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-04-28

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-04-28

Załącznik nr 3 do IPU
2020-04-28

Załącznik nr 4 do IPU
2020-04-28

Załącznik nr 5 do IPU
2020-04-28

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2020-04-28

Załącznik do OPZ
2020-04-28

Klucz publiczny do szyfrowania - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF, lub Power Point
2020-04-28

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2020-04-30

Pytania i odpowiedzi (2)
2020-05-06

Pytania i odpowiedzi (3)
2020-05-08

Pytania i odpowiedzi (4)
2020-05-18

Pytania i odpowiedzi (5)
2020-05-19

Zmiana SIWZ
2020-05-19
Zmiana SIWZ - (787,42 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-05-21
Pytania i odpowiedzi (6) - (878,7 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2020-05-21
Zmiana terminu składania ofert - (785,16 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-05-22
Pytania i odpowiedzi (7) - (840,56 KB)
Zmiana SIWZ
2020-05-22
Zmiana SIWZ - (805,46 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-05-27
Pytania i odpowiedzi (8) - (839,2 KB)
Inne informacje
Otwarcie ofert online- dodatkowy dostęp - (218,85 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-06-01
Pytania i odpowiedzi (9) - (843,99 KB)
Inne informacje
2020-06-03
Informacje z otwarcia ofert - (758,08 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-10-23
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (882,83 KB)