Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/04/2020
Tytuł Zakup mebli biurowych
Data publikacji 2020-04-16
Termin składania ofert 2020-04-29 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-04-29 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-04-16
Ogłoszenie o zamówieniu - (852,14 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
2020-04-16

Część II-1 SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części 1 zamówienia
2020-04-16

Część II-2 SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części 2 zamówienia
2020-04-16

Część III-1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia
2020-04-16

Część III-2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia
2020-04-16

Załącznik nr 1.1 do IDW Formularz ofertowy - Część 1 zamówienia wersja edytowalna do wykorzystania
2020-04-16

Załącznik nr 1.2 do IDW Formularz ofertowy - Część 2 zamówienia wersja edytowalna do wykorzystania
2020-04-16

Załączniki nr 2 do IDW w wersji edytowalnej do wykorzystania
2020-04-16

Załączniki nr 3 do IDW w wersji edytowalnej do wykorzystania
2020-04-16

Inne informacje
2020-04-16
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint - (700 B)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2020-04-24

Pytanie i odpowiedź
2020-04-27

Inne informacje Otwarcie ofert online – dodatkowy dostęp
2020-04-28

Informacje z otwarcia ofert - Dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
2020-04-30

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej w Części 2 zamówienia
2020-06-10

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej w Części 1 zamówienia
2020-06-25