Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/06/2020
Tytuł Dzierżawa cyfrowych monochromatycznych urządzeń kopiujących wraz z utrzymaniem ich w sprawności
Data publikacji 2020-04-14
Termin składania ofert 2020-05-28 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-05-28 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-04-14
Ogłoszenie o zamówieniu - (719,22 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2020-04-30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2020-05-05

Informacja 2 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2020-05-06

Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2020-05-08

Informacja 3 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2020-05-12

Ogłoszenie 3 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2020-05-14

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-04-14

Załączniki nr 1, 3-7 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-04-14

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-04-14

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-04-14

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2020-04-14

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-04-14

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-04-23
Pytania i odpowiedzi - (173,5 KB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ
2020-04-24

Aktualny załącznik - Formalarz Ofertowy z ujednoliconym załącznikiem, w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-04-24

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-04-30
Pytania i odpowiedzi - (2,27 MB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2020-04-30

Aktualny załącznik - Ujednolicony Załącznik do Formularza ofertowego, w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-04-30

Zmiana terminu składania ofert
2020-04-30
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (2,88 MB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-05-06
Pytania i odpowiedzi - (662,33 KB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2020-05-06

Aktualny załącznik - Ujednolicony Załącznik do Formularza ofertowego, w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-05-06

Zmiana terminu składania ofert
2020-05-06
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (2,2 MB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-05-12
Pytania i odpowiedzi - (43,67 KB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - 12.05
2020-05-12

AKTUALNY załącznik - Ujednolicony Załącznik do Formularza ofertowego, w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-05-12

Zmiana terminu składania ofert
2020-05-12
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - 12.05 - (441,57 KB)
Zmiana SIWZ
2020-05-20
Zmiana SIWZ - (637,85 KB)
Inne informacje Otwarcie ofert online – dodatkowy dostęp
2020-05-27

Informacje z otwarcia ofert
2020-05-28

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-08-03
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (757,84 KB)