Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/07/2020
Tytuł UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Data publikacji 2020-03-31
Termin składania ofert 2020-04-17 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-04-17 11:30
Dokumenty do pobrania
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-04-10
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (617,95 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-03-31
Ogłoszenie o zamówieniu - (827,77 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Dział I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawów (IDW)
2020-03-31

Załącznik nr 1.1 do IDW Formularz ofertowy - Część 1 zamówienia wersja edytowalna do wykorzystania
2020-03-31

Załącznik nr 2a - szczegółowa kalkulacja ceny Część 1 zamówienia
2020-03-31

Załącznik nr 1.2 do IDW Formularz ofertowy - Część 2 zamówienia wersja edytowalna do wykorzystania
2020-03-31

Załącznik nr 2b -szczegółowa kalkulacja ceny - Część 2 zamówienia
2020-03-31

Załączniki nr 3, 4, 5 do IDW w wersji edytowalnej do wykorzystania

Dział II SIWZ - OPZ - Część 1 zamówienia
2020-03-31

Dział II SIWZ - OPZ - Część 2 zamówienia
2020-03-31

Dział III SIWZ - IPU - Część 1 zamówienia
2020-03-31

Dział III SIWZ - IPU - Część 2 zamówienia
2020-03-31

Dział IV - Dane do oceny ryzyka - Część 1 zamówienia
2020-03-31

Dział IV - Dane do oceny ryzyka - Część 2 zamówienia
2020-03-31

Szkodowość - Część 1 zamówienia
2020-03-31

Szkodowość - Część 1 zamówienia
2020-03-31

Szkodowość - Część 2 zamówienia
2020-03-31

Szkodowość - Część 2 zamówienia
2020-03-31

Załącznik nr 6a do SIWZ Część 1 zamówienia
2020-03-31

Załącznik nr 6b do SIWZ Część 2 zamówienia
2020-03-31

Inne informacje
2020-03-31
Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint - (700 B)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-04-10
Pytania i odpowiedzi - (4,64 MB)
Zmiana SIWZ
2020-04-10
Zmiana SIWZ - (701,43 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2020-04-10
Zmiana terminu składania ofert - (701,43 KB)
Inne informacje
2020-04-15
Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp: - (296,92 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2020-04-17
Informacja o unieważnieniu postępowania - (202,36 KB)