Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/05/2020
Tytuł Dostawa artykułów poligraficzno-wydawniczych
Data publikacji 2020-03-27
Termin składania ofert 2020-05-08 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-05-08 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-03-27
Ogłoszenie o zamówieniu - (535,3 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2020-04-22

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2020-04-24

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-03-27

Załączniki nr 1, 3-6 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-03-27

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-03-27

Część II-1 SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) dla Części 1 zamówienia
2020-03-27

Część II-2 SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) dla Części 2 zamówienia
2020-03-27

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla 1 i 2 Części zamówienia
2020-03-27

Załącznik do Części III SIWZ - logotypy
2020-03-27

Załącznik nr 7-1 do IDW - Treści i grafiki dla projektu w cz. 1 zamówienia
2020-03-27

Załącznik nr 7-2 do IDW - Treści i grafiki dla projektu w cz. 2 zamówienia
2020-03-27

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-03-27

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź
2020-04-06

Pytanie i odpowiedź
2020-04-09

Pytania i odpowiedzi
2020-04-22

Zmiana SIWZ
2020-04-22
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (835,24 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2020-04-22
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (835,24 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-04-29
Pytania i odpowiedzi - (1,42 MB)
Inne informacje Otwarcie ofert online – dodatkowy dostęp
2020-05-06

Informacje z otwarcia ofert - Dotyczy Części 1 i 2 zamówienia
2020-05-08

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia
2020-07-16

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2020-07-28