Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/28/2019
Tytuł Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu kontroli zamówień publicznych udzielonych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Data publikacji 2020-02-18
Termin składania ofert 2020-03-20 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-03-20 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-02-18
Ogłoszenie o zamówieniu - (763,2 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-02-18

Załączniki nr 1,3-8 do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-02-18

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-02-18

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) dla każdej Części zamówienia
2020-02-18

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla każdej Części zamówienia
2020-02-18

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-02-18

Zmiana SIWZ
2020-03-05
Informacja o zmianach SIWZ - (2,84 MB)
Informacja o unieważnieniu postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 1 zamówienia
2020-03-23

Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 2 zamówienia
2020-03-23

Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 3 zamówienia
2020-03-23

Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 4 zamówienia
2020-03-23