Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/01/2020
Tytuł Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych
Data publikacji 2020-02-04
Termin składania ofert 2020-02-20 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-02-20 11:30
Dokumenty do pobrania
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-02-13
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (441,88 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-02-04
Ogłoszenie o zamówieniu - (840,59 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-02-04

Załączniki do IDW w wersji edytowalnej do wykorzystania
2020-02-04

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-02-04

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2020-02-04

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania (1)
2020-02-05

Odpowiedzi na pytania (2)
2020-02-07

Odpowiedzi na pytania (3)
2020-02-13

Zmiana SIWZ
2020-02-13
Zmiana SIWZ - (1,27 MB)
Zmiana terminu składania ofert
2020-02-13
Zmiana terminu składania ofert - (1,27 MB)
Inne informacje
2020-02-20
Informacje z otwarcia ofert - (511,35 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-02-28
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (324,46 KB)