Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/34/2019
Tytuł Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby NFOŚiGW
Data publikacji 2020-01-31
Termin składania ofert 2020-03-04 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-03-04 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-01-31
Ogłoszenie o zamówieniu - (496,75 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
2020-01-31

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2020-01-31

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2020-01-31

Załącznik do Części III SIWZ - LOGOTYPY
2020-01-31

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-01-31

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-01-31

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2020-01-31

Inne informacje
2020-03-04
Informacje z otwarcia ofert - (328,95 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-03-24
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (268,41 KB)