Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/33/2010
Tytuł Zakup mebli do sali konferencyjnej 102/3A i recepcji głównej w siedzibie NFOŚiGW.
Data publikacji 2010-10-15
Termin składania ofert 2010-10-26 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-10-26 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2010-10-15
Ogłoszenie o zamówieniu - (689,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2010-10-21
Pytania i odpowiedzi (1) - (185,67 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-11-03
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (217,4 KB)