Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/02/2020
Tytuł Zakup samochodu elektrycznego
Data publikacji 2020-01-28
Termin składania ofert 2020-02-17 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-02-17 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-01-28
Ogłoszenie o zamówieniu - (802,77 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-01-28

Cześć II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2020-01-28

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2020-01-28

Załączniki do Czięści I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-01-28

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-01-29
Pytania i odpowiedzi - (232,39 KB)
Zmiana SIWZ
2020-01-29
Zmiana SIWZ - (199,03 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi nr 2
2020-01-29

Pytania i odpowiedzi nr 3
2020-01-31

Pytania i odpowiedzi nr 4
2020-02-04

Pytania i odpowiedzi nr 5
2020-02-05

Pytanie i odpowiedź nr 6
2020-02-11

Inne informacje
2020-02-17
Informacje z otwarcia ofert - (540,04 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-03-11
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (433,19 KB)