Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/32/2019
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp - Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Zagraniczna wizyta studyjna dotycząca nowych technologii w zakresie efektywności energetycznej w krajach UE
Data publikacji 2019-12-16
Termin składania ofert 2020-01-10 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-01-10 11:30
Dokumenty do pobrania
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2019-12-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (397,18 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-12-16
Ogłoszenie o zamówieniu - (609,71 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-12-16

Załączniki do IDW w wersji edytowalnej do wykorzystania
2019-12-16

Część II SIWZ Istotne postanowienia umowy
2019-12-16

Część III SIWZ Opisprzedmiotu zamówienia (OPZ)
2019-12-16

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-12-20
Pytania i odpowiedzi - (717,69 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2019-12-20
informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (742,13 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-12-31
Pytania i odpowiedzi (2) - (231,43 KB)
Inne informacje
2020-03-10
Informacja o udzieleniu zamówienia - (176,71 KB)