Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/30/2019
Tytuł Świadczenie usług doradztwa biznesowego
Data publikacji 2019-11-28
Termin składania ofert 2019-12-12 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-12-12 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-11-28
Ogłoszenie o zamówieniu - (771,74 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-11-28

Załączniki 1-6 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-11-28

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-11-28

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2019-11-28

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-12-06
Pytania i odpowiedzi - (1,33 MB)
Zmiana SIWZ
2019-12-06
Informacje o zmianach SIWZ - (196,35 KB)
Inne informacje
2019-12-12
Informacja z otwarcia ofert - (244,12 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2020-02-04
Informacja o unieważnieniu postępowania - (388,63 KB)