Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/31/2019
Tytuł Dostawa energii elektrycznej do siedziby NFOŚiGW
Data publikacji 2019-11-29
Termin składania ofert 2019-12-31 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-12-31 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-11-29
Ogłoszenie o zamówieniu - (502,12 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-11-29

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-11-29

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-11-29

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2019-11-29

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2019-11-29

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2019-11-29

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-12-17
Pytania i odpowiedzi - (1,84 MB)
Zmiana SIWZ
2019-12-17
Informacje o zmianach SIWZ - (289,02 KB)
Inne informacje
2019-12-31
Informacje z otwarcia ofert - (352,56 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2020-01-13
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (263,14 KB)