Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/29/2019
Tytuł Zakup samochodu elektrycznego
Data publikacji 2019-11-14
Termin składania ofert 2019-11-26 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-11-26 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-11-14
Ogłoszenie o zamówieniu - (807,84 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-11-14

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2019-11-14

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2019-11-14

Załączniki do Czięści I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-11-14

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2019-11-19

Pytanie i odpowiedź
2019-11-21

Pytanie i odpowiedź
2019-11-22

Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-11-27
Informacja o unieważnieniu postępowania - (177,75 KB)