Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/26/2019
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w oparciu o art. 138o ustawy Pzp - Organizacja i obsługa logistyczna konferencji szkoleniowych dla beneficjentów i wnioskodawców NFOŚiGW, w tym POIiŚ
Data publikacji 2019-10-30
Termin składania ofert 2019-11-14 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-11-14 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-10-30
Ogłoszenie o zamówieniu - (782,55 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-10-30

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-10-30

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-10-30

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2019-10-30

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź
2019-11-05

Pytanie i odpowiedź
2019-11-06

Inne informacje
2019-12-12
Informacja o udzieleniu zamówienia - (168,25 KB)