Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/24/2019
Tytuł Zakup urządzeń kopiujących i skanujących
Data publikacji 2019-10-29
Termin składania ofert 2019-12-03 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-12-03 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-10-29
Ogłoszenie o zamówieniu - (724,9 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2019-11-22

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2019-11-27

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-10-29

Załączniki nr 1,3-6 do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-10-29

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2019-10-29

Część II-1 SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) dla Części 1 zamówienia
2019-10-29

Część II-2 SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) dla Części 2 zamówienia
2019-10-29

Część III-1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części 1 zamówienia
2019-10-29

Część III-2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla Części 2 zamówienia
2019-10-29

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2019-10-29

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-11-13
Pytanie i odpowiedź - (255,29 KB)
Zmiana SIWZ Informacje o zmianach SIWZ
2019-11-13

Zmieniony AKTUALNY załącznik nr 1 do FO nr 1.1. w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-11-13

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-11-22
Pytania i odpowiedzi - (285,45 KB)
Zmiana SIWZ
2019-11-22
Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (263,83 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2019-11-22
Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (263,83 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-11-27
Pytanie i odpowiedź - (233,22 KB)
Inne informacje
2019-12-03
Informacje z otwarcia ofert - (559,22 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia
2020-01-10

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2020-01-10