Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/27/2019
Tytuł Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby Programu LIFE
Data publikacji 2019-10-24
Termin składania ofert 2019-11-05 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-11-05 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-10-24
Ogłoszenie o zamówieniu - (932,16 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-10-24

Załączniki 1-3 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-10-24

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-10-24

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2019-10-24

Załącznik do Części III SIWZ- logotypy LIFE
2019-10-24

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-10-30
Pytania i odpowiedzi - (425,25 KB)
Zmiana SIWZ
2019-10-30
Informacje o zmianach SIWZ - (474,39 KB)
Inne informacje
2019-11-05
Informacje z otwarcia ofert - (493,48 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-11-20
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (71,48 KB)