Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/21/2019
Tytuł Zakup samochodu elektrycznego
Data publikacji 2019-10-07
Termin składania ofert 2019-10-16 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-10-16 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-10-07
Ogłoszenie o zamówieniu - (791 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-10-07

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2019-10-07

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2019-10-07

Załączniki do Czięści I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-10-07

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-10-09
Pytania i odpowiedzi - (429,5 KB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ
2019-10-09

AKTUALNE Załączniki do Czięści I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-10-09

Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-10-16
Informacja o unieważnieniu postępowania - (163,29 KB)