Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/32/2010
Tytuł Remont recepcji budynku biurowego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A
Data publikacji 2010-10-01
Termin składania ofert 2010-10-18 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-10-18 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2010-10-01
Ogłoszenie o zamówieniu. - (58,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik do Części III SIWZ - Projekt wykonawczy remontu recepcji

Załącznik do Części III SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - Wymagania ogólne

Załącznik do Części III SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST-01) - Instalowanie wyrobów metalowych

Załącznik do Części III SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST-02) - Rozbiórki i demontaże

Załącznik do Części III SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST-03) - Sufity podwieszone

Załącznik do Części III SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST-04) - Ściany działowe

Załącznik do Części III SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST-05) - Roboty malarskie

Załącznik do Części III SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST-06) - Posadzki

Załącznik do Części III SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST-07) - Ślusarka i stolarka drzwiowa

Załącznik do Części III SIWZ - Przedmiar robót

Informacja o unieważnieniu postępowania
Informacje dotyczące unieważnienia postępowania - 18.10.2010r. - (136,09 KB)