Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/19/2019
Tytuł Dostawa artykułów biurowych
Data publikacji 2019-09-25
Termin składania ofert 2019-10-10 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-10-10 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-09-25
Ogłoszenie o zamówieniu - (837,76 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-09-25

Część I SIWZ - Załącznik do Formularza oferty
2019-09-25

Załączniki do Czięści I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-09-25

Załącznik do Formularza oferty w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-09-25

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2019-09-25

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2019-09-25

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-10-04
Pytanie i odpowiedź - (217,73 KB)
Inne informacje
2019-10-10
Informacje z otwarcia ofert - (495,87 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-11-14
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (306,92 KB)