Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/17/2019
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp - Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Zagraniczna wizyta studyjna dotycząca nowych technologii w zakresie efektywności energetycznej w krajach UE
Data publikacji 2019-09-25
Termin składania ofert 2019-10-22 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-10-22 11:30
Dokumenty do pobrania
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2019-10-14
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (436,99 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-09-25
Ogłoszenie o zamówieniu - (609,54 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-09-25

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-09-25

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-09-25

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2019-09-25

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-10-14
Odpowiedzi na pytania - (1,47 MB)
Zmiana SIWZ Informacje o zmianach SIWZ i zmianie terminu składania ofert
2019-10-14

Zmieniony - Załącznik nr 4 wersja edytowalna do wykorzystania
2019-10-14

Zmiana terminu składania ofert
2019-10-14
Zmiana terminu składania ofert - (1,38 MB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-11-15
Informacje o nieudzieleniu zamówienia - (170,71 KB)