Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/22/2019
Tytuł Świadczenie usług wsparcia i rozwoju dla wybranych informatycznych systemów dziedzinowych
Data publikacji 2019-09-16
Termin składania ofert 2019-10-17 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-10-17 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-09-16
Ogłoszenie o zamówieniu - (575,73 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-09-16

Załączniki nr 1,3-8 do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-09-16

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2019-09-16

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-09-16

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub PowerPoint
2019-09-16

Inne informacje
2019-10-17
Informacja z otwarcia ofert - (360,67 KB)
powrót
do góry