Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/23/2019
Tytuł Wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A
Data publikacji 2019-09-02
Termin składania ofert 2019-09-17 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-09-17 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-09-02
Ogłoszenie o zamówieniu - (968,04 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-09-02

Załączniki nr 1-5 do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-09-02

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-09-02

Część IIIa SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
2019-09-02

Część IIIb SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Projekt budowlano-wykonawczy
2019-09-02

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź
2019-09-09

Pytania i odpowiedzi
2019-09-11

Inne informacje
2019-09-17
Informacje z otwarcia ofert - (266,36 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2019-10-01
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (310,1 KB)