Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/20/2019
Tytuł Wydzielenie przeciwpożarowe klatki schodowej w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3A
Data publikacji 2019-07-26
Termin składania ofert 2019-08-12
Termin otwarcia ofert 2019-08-12
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-07-26
Ogłoszenie o zamówieniu - (965,62 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-07-26

Załączniki nr 1-5 do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-07-26

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2019-07-26

Część IIIa SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych
2019-07-26

Część IIIb SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Projekt budowlano-wykonawczy
2019-07-26

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2019-08-08
Pytania i Odpowiedzi - (281,63 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2019-08-14
Informacja o unieważnieniu postępowania - (196,21 KB)